Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Aktualności

I Forum Samorządowe - kolejna inicjatywa „Gazety Lubuskiej” w której braliśmy udział.

  • Wtorek, 8 października 2019
  • Wyświetleń: 196
I Forum Samorządowe - kolejna inicjatywa „Gazety Lubuskiej” w której braliśmy udział.

I Forum Samorządowe odbyło się w dniu wczorajszym tj. 7.10.2019 r. w Pałacu Wiejce.
Uczestnicy  Forum mogli  uzyskać informacje dotyczące między innymi ochrony środowiska, promocji czy sposobów pozyskiwania pieniędzy na inwestycje oraz poznać plany samorządu województwa w nowej perspektywie unijnej.

Prelekcje zaczęły się od planów samorządu województwa w kontekście kończącej się perspektywy finansowej  2014-2020 i przygotowaniach do nowej, na lata 2021-2027, o których mówiła Pani Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim woj. lubuskiego w Zielonej Górze.
Temat gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w kontekście zmian klimatycznych przedstawił dr hab. Krzysztof Witkowski, Prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów. Natomiast  o smogu i efekcie cieplarnianym wiele informacji  przekazał dr hab. Ryszard Stefański z EWE. Omówił ich przyczyny i sposoby na ich ograniczenie.

Propozycje modeli edukacji przyszłości, od przedszkola, aż do kształcenia seniorów – to temat przewodni projektu „Dialog”  realizowanego wraz z partnerami z Niemiec przez Stowarzyszenie  Gmin Polskich Euoregionu Pro Europa Viadrina, który  przedstawił  koordynator projektu „Dialog”  - Piotr Boboryk. Jak  wprowadzić  zieleń do zabetonowanych miast? Na to pytanie wyczerpująco odpowiedzieli Panowie: Marcin Brożek i Piotr Skubiszewski z firmy Terra.

Natomiast możliwości finansowania inwestycji z pożyczek unijnych, jakimi dysponuje Lubuski Fundusz Pożyczkowy przedstawiliśmy My.
Było zatem dużo interesujących tematów oraz  prelegentów  z ogromną wiedzą.