Nowe pożyczki 2

Aktualności

„Dodaj pieniądze do pomysłu” – mikropożyczki dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

  • Wtorek, 12 marca 2013
  • Wyświetleń: 2156
W dniu 6.03.2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy opublikował listę rankingową z Działania 6.2 PO KL -  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (inżynieria finansowa). W ramach konkursu wyłoniono pośrednika finansowego – Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze – który będzie udzielał pożyczek osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa lubuskiego. Już niebawem osoby takie będą mogły skorzystać z nowego produktu – mikropożyczki do 50 000,00 PLN – w ramach realizowanego przez Agencję projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 1.07.2013 roku.


Najważniejsze informacje:
- maksymalna wysokość pożyczki – 50 000,00 zł
- maksymalny okres spłaty – 5 lat
- oprocentowanie – poniżej 4% w skali roku
- możliwa karencja w spłatach rat odsetkowych

Wsparcie dostępne będzie zarówno dla osób pracujących jak i pozostających bez zatrudnienia, w tym dla pracowników naukowych, studentów i absolwentów (do 12 m-cy po zakończeniu studiów).
O przyznanie pożyczki będzie mogła ubiegać się osoba fizyczna, która w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzystała równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków PFRON, Funduszu Pracy lub PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Na co można przeznaczyć pieniądze:
- pożyczka będzie mogła być przeznaczona na dowolny cel gospodarczy (uzasadniony ekonomicznie)
- pożyczkobiorca będzie musiał udokumentować  potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej)
- pożyczkobiorca będzie miał obowiązek udokumentowania wydatków ponoszonych z kwoty pożyczki
- W szczególności pożyczka będzie mogła być przeznaczona na cele:
1. inwestycyjne
2. obrotowe
3. inwestycyjno-obrotowe
Każda z osób biorących udział w projekcie będzie mogła skorzystać z usług szkoleniowo-doradczych.

W ramach rekrutacji kwartalnie organizowane będą spotkania informacyjno-promocyjne w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Więcej informacji oraz dokumenty potrzebne do ubiegania się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej będą dostępne na stronie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego www.lfp.region.zgora.pl

Pliki do pobrania