Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

Aktualności

Kolejna pula środków przeznaczonych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego

  • Środa, 13 lutego 2019
  • Wyświetleń: 275
Kolejna pula środków przeznaczonych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa lubuskiego

 

W dniu 8 lutego 2019 roku  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze  zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego kolejną Umowę  Operacyjną  na wdrażanie i zarządzanie nowym Instrumentem Finansowym pn. „Mała Pożyczka Rozwojowa”, z którego udzielane będą pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego.

Na podstawie w/w umowy  Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. kapitał w wysokości 5 mln zł, pochodzący ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1 mln  zł. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o udzielenie Małych Pożyczek Rozwojowych
w kwocie do 500 tys. zł przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego  oraz podniesienie ich konkurencyjności.