Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Aktualności

Konferencja – Rzeczywistość 4.0

  • Środa, 3 kwietnia 2019
  • Wyświetleń: 261
Konferencja – Rzeczywistość 4.0

Konferencja zorganizowana wspólnie przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze odbyła się 2 kwietnia 2019 r. w Auli Oddziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie i miała za zadanie przybliżyć stojące przed nami wyzwania w obliczu zbliżającej się rewolucji przemysłowej oraz odpowiedzieć na pytanie, jak dostosowywać edukację do zmieniających się oczekiwań pracodawców. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze, jako współorganizator konferencji - również uczestniczyła w tym wydarzeniu.

Uczestnicy konferencji mogli między innymi  wysłuchać prelekcji Łukasza Wrony z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, na temat otaczającej nas rzeczywistości 4.0 oraz Radosława Grecha, Prezesa  Centrum Energetyki Odnawialnej, o istocie przemysłu 4.0 i jego wpływie na edukację.

W trakcie konferencji  miała również miejsce debata, z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli szkół, na temat oczekiwań biznesu w kwestii przygotowania młodych ludzi do zawodu. Łukasz Wrona  zachęcał  do dawania młodym ludziom szans na uczenie się i popełnianie błędów, natomiast Radosław Grech wskazał, że głównym problemem związanym z edukacją jest fakt, iż programy nauczania nie ewoluują tak szybko jak ewoluuje przemysł. Przedsiębiorcy podkreślali m.in., że wymogi co do kwalifikacji technicznych będą zmieniały się wraz z postępem technologicznym, jednak ze względu na większą łatwość w ich przyswajaniu w trakcie praktyki zawodowej, większy nacisk powinien zostać położony na wartości takie jak otwartość na nowości, łatwość adaptacji do nowych warunków oraz umiejętność pracy w zespole.

Czwarta rewolucja przemysłowa to idea, opierająca się na wykorzystaniu w produkcji nowoczesnych technologii. Przesuwa ona przemysł w kierunku inteligentnej i elastycznej produkcji, która pozwala firmom dostosować się do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów. Rewolucja przemysłowa to również ogromne wyzwanie dla szkół zawodowych, które zmuszone będą przeprojektować dotychczasowe modele kształcenia.

Warto inwestować zatem w młode pokolenia, gdyż są one naszym największym kapitałem na przyszłość.

Galeria

powiększ