Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Aktualności

Startujemy z projektem „Wiedza+dotacja=SUKCES!”

  • Środa, 1 marca 2017
  • Wyświetleń: 890
Startujemy z projektem „Wiedza+dotacja=SUKCES!”


Od 1 marca br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna realizację projektu, skierowanego do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej.


DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30+, będące mieszkańcami powiatów: strzelecko – drezdeneckiego  lub krośnieńskiego.

Dodatkowo, kandydat musi  spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
- jest kobietą;
- jest osobą długotrwale bezrobotną (czyli osobą, która w okresie ostatnich dwóch lat pozostawała w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez minimum 12  miesięcy);
- jest osobą o niskich kwalifikacjach (czyli osobą mającą co najwyżej wykształcenie średnie, tj. ukończoną szkołę: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadniczą szkołę zawodową);
- jest osobą w wieku 50+.

CO MOŻEMY ZAOFEROWAĆ UCZESTNIKOM PROJEKTU?

1. Wsparcie merytoryczne:
- szkolenia z tematyki: ABC Przedsiębiorczości, Tworzenie Biznes Planu, Księgowość i Kadry, Reklama i Marketing;
- wsparcie doradczo – szkoleniowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej;

2. Wsparcie finansowe, w formie:

- bezzwrotnej dotacji w kwocie śr. 20.000 zł;
- wsparcia pomostowego finansowego w kwocie 1.100 zł/miesiąc, przez okres nawet do 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami:

Zielona Góra – ul. Chopina 14, tel. (68) 329 78 27, e-mail:  l;

Gorzów Wlkp. – ul. Kazimierza Wielkiego 1, tel. (95) 739 03 16, e-mail: l;