Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

Aktualności

„Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP” – działanie 1.2 RPO Lubuskie 2020

  • Poniedziałek, 8 maja 2017
  • Wyświetleń: 652
„Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP” – działanie 1.2 RPO Lubuskie 2020

Uprzejmie informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie realizowała projekt pt. „Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP”. Projekt ten znalazł się w gronie projektów, które zostaną zarekomendowane Zarządowi Województwa Lubuskiego do dofinansowania.

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału lubuskich MMŚP w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych  poprzez profesjonalizację ARR S.A jako Instytucji Otoczenia Biznesu i wdrożenie czterech nowych, proinnowacyjnych usług na rzecz MMŚP, w tym:

1. Proinnowacyjnej usługi finansowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego (LFP)
2. Usługi strategicznego controllingu finansowego
3. Usługi controllingu działalności badawczo - rozwojowej (B+R)
4. Usługi Green controllingu

W/w proinnowacyjne usługi będą miały kompleksowy charakter, z uwagi  na zastosowanie  przy ich realizacji  różnych form wsparcia, a mianowicie coachingu biznesowego, usług doradczych oraz usług finansowych.