Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MAŁA POŻYCZKA 2

Komunikat !

Informujemy, iż wyczerpaniu uległy środki przeznaczone na wypłatę „MAŁYCH POŻYCZEK 2”,
w związku z czym wstrzymane zostało przyjmowanie wniosków o udzielenie pożyczki
w ramach w/w Instrumentu Finansowego.
Z uwagi na fakt, iż Lubuski Fundusz Pożyczkowy posiada w swojej ofercie również inne produkty finansowe, wszystkich
przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się
o pożyczkę na cele inwestycyjne, prosimy o kontakt telefoniczny z Punktem Obsługi Klientów:

Zielona Góra:  tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
Gorzów Wlkp.: tel. 95 739 03 16


MAŁE I DUŻE POŻYCZKI DLA  LUBUSKICH FIRM

w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego"

 

W dniu 27 listopada 2017 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze  zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie Umowy Operacyjne nr  2/RPLB/13117/2017/0/DIF/060 oraz  nr 2/RPLB/13117/2017/0/DIF/061 dotyczące wdrażania i zarządzania Instrumentami Finansowymi, z których będą udzielane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie w/w umów  Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniacy rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. kapitał w łącznej wysokości 20 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten został dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ponad 3,5 mln zł. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie Małych Pożyczek w kwocie do 500 tys. zł  oraz Dużych Pożyczek o wartości  do 2 mln zł. 


Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie ich rozwoju oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się także do wprowadzenia do oferty firm nowych produktów oraz utworzenia  dodatkowych miejsc pracy. Na preferencyjnych warunkach udzielane będą pożyczki przeznaczone na  inwestycje przedsiębiorstw będących w fazie start-up, przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz projekty dotyczące zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Udzielaniem pożyczek oraz ich dalszą obsługą zajmuje się, funkcjonujący w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Lubuski Fundusz Pożyczkowy, którego siedziba mieści się w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14. 

Szczegółowe informacje odnośnie Instrumentów Finansowych pn. „Mała Pożyczka 1”, „Mała Pożyczka 2” oraz „Duża Pożyczka”, jak również warunków ich udzielania znajdują  na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w odrębnych zakładkach dotyczących poszczególnych pożyczek.

Dodatkowe informacje na temat pożyczek można uzyskać w następujących punktach obsługi klienta:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email:


Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16
email: