Nowe pożyczki 2

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA

 

 

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA DLA  LUBUSKICH FIRM


w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego"W dniu 8 lutego  2019 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze  zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr  2/RPLB/12918/2019/IX/DIF/153 dotyczącą wdrażania i zarządzania kolejnym Instrumentem Finansowym, z którego będą udzielane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie w/w umowy  Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. kapitał w wysokości 5 mln zł, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1 mln  zł. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie Małych Pożyczek Rozwojowych  w kwocie do 500 tys. zł. 

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie ich rozwoju oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się także do utworzenia  dodatkowych miejsc pracy oraz wprowadzenia do oferty firm nowych produktów lub usług. Na preferencyjnych warunkach udzielane będą pożyczki przeznaczone na  finansowanie inwestycji przedsiębiorstw będących w fazie start-up oraz inwestycji  przedsiębiorstw, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

Udzielaniem pożyczek oraz ich dalszą obsługą zajmuje się, funkcjonujący w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Lubuski Fundusz Pożyczkowy, którego siedziba mieści się w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14. 

Szczegółowe informacje odnośnie Instrumentu Finansowego pn. „Mała Pożyczka Rozwojowa” oraz warunków jej udzielania znajdują  na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w odrębnej zakładce. Tam również znajdziemy formularze dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o w/w pożyczkę.

Dodatkowe informacje na temat pożyczek można uzyskać w następujących punktach obsługi klienta:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email: lfp@region.zgora.pl

Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16

email: l