Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MAŁA POŻYCZKA ROZWOJOWA
OPŁATY I PROWIZJE

 

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka
1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 0 zł
2 Prowizja za przyznanie pożyczki 0 zł
3 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy 0 zł
4 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia 0 zł
5 Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki
0 zł
6 Wydanie opinii o pożyczkobiorcy 0 zł
7 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne zgodnie z rzeczywistym kosztem