Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UWAGA!

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2020 r. projekt jest w okresie monitorowania. Wnioski o mikropożyczki są przyjmowane w trybie ciągłym do wyczerpania środków.

Projekt pn. „Dodaj pieniądze do pomysłu” realizowany był na teranie województwa lubuskiego przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w terminie od 01.07.2013 r. do 31.12.2015 r.

Projekt jest skierowany do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i są zainteresowane pozyskaniem finansowania. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które mieszkają na terenie województwa lubuskiego i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do Projektu, a zamierzają ją rozpocząć i prowadzić na terenie województwa lubuskiego.

W ramach Projektu ARR S.A. udziela nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, pożyczki w wysokości do 50 000 PLN.

Na teranie województwa lubuskiego działają dwa biura Projektu: Zielonej Górze przy ul. Chopina 14 oraz w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kazimierza Wielkiego 1. Wszystkie usługi w ramach projektu realizowane są zarówno w regionie gorzowskim, jak i zielonogórskim.
Warunki udzielania pożyczek w ramach ww. opisanego projektu określa Załącznik nr 5 do statutu LFP - Regulamin udzielania pożyczek 6.2 PO KL.