Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Opłaty i prowizje

Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. dla środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2, przedstawia się następująco:

Lp 

Rodzaj czynności/usługi 

Stawka

1 

 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku

 

0 zł

 2 

 Prowizja za przyznanie pożyczki 

  
0 zł
 

3 

 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy

 0 zł 
 

4

Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia

0 zł

5 

 Wydanie promesy udzielenia pożyczki

 
0 zł
 

6

Wydanie opinii o pożyczkobiorcy

0 zł

7

 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne

zgodnie z rzeczywistym kosztem