Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
RODZAJE POŻYCZEK

Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cele gospodarcze związane z uruchomieniem działalności gospodarczej,
w szczególności na cele:
 

  • inwestycyjne (np. zakup maszyn, zakup/remont siedziby firmy),
  • obrotowe (np. zakup materiałów, produktów i towarów),
  • inwestycyjno-obrotowe (np. zakup urządzeń do linii produkcyjnej oraz surowców do produkcji z wykorzystaniem tej linii  produkcyjnej).

Uwaga!

  1. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
  2. Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.
  3. Pożyczkobiorca powinien udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).
  4. Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentowania wydatków ponoszonych z pożyczki.