Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

MIKROPOŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zasady Udzielania Pożyczek

Lubuski Fundusz Pożyczkowy oferuje nowym przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w ramach Projektu, pożyczki na następujących warunkach:

 

  •     maksymalna kwota pożyczki: 50 000 PLN,
  •     maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy,
  •     preferencyjne oprocentowanie pożyczki 2 %,
  •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz prowizji za udzieloną pożyczkę,
  •     możliwa 12-miesięczna karencja w spłacie kapitału,
  •     miesięczny cykl spłat rat kapitałowych i odsetek,
  •     zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki w wysokości 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami,
  •     wkład własny nie jest wymagany,
  •     termin rozpatrzenia wniosku o pożyczkę do 20 dni roboczych od daty złożenia kompletu dokumentów,


 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie pn. „Dodaj pieniądze do pomysłu”, w tym szczegółowe zasady oraz warunki udzielania i obsługi pożyczek zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie udzielania pożyczek.

 

UWAGA:

W przypadku istnienia wspólności majątkowej, do oceny zdolności kredytowej brane są pod uwagę zobowiązania obydwojga małżonków.