Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

O FUNDUSZU

Lubuski Fundusz Pożyczkowy powstał w Zielonej Górze w 2005 roku i działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze.

Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR S.A.) w Zielonej Górze została utworzona w 1993r. w formie spółki akcyjnej, której głównymi akcjonariuszami są: Samorząd Województwa Lubuskiego, firmy, banki oraz osoby prywatne z naszego regionu.
Podstawowym celem ARR S.A. zgodnie z par. 6 Statutu Spółki, jest podejmowanie działalności społecznie użytecznej, w tym działań doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju MŚP.

Celem Funduszu jest finansowe wspieranie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego w dziedzinach zgodnych z kierunkami rozwoju określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Fundusz udziela pożyczek zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych, w tym przeznaczonych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Wspiera sektor mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw inwestujących w całym województwie lubuskim.
Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania Funduszu sprawuje Marszałek Województwa Lubuskiego poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Funduszu.
Osoby zatrudnione w Lubskim Funduszu Pożyczkowym to specjaliści z zakresu finansów i bankowości, posiadający doświadczenie w sektorze bankowym.
Obecnie kapitał Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wynosi 20,9 mln zł.

W rankingu zamieszczonym w RAPORCIE Nr 10/2008 Fundusze Pożyczkowe w Polsce według stanu na 30 czerwca 2008 roku, Lubuski Fundusz Pożyczkowy uplasował się na pierwszym miejscu pod względem aktywności działania, mierzonym wartością udzielonych pożyczek w grupie funduszy małych.

Fundusz posiada akredytację Krajowego Systemu Usług oraz certyfikat ISO zgodny z wymaganiami Normy PN-EN ISO 9001:2009.


Wszelkie informacje o naszej ofercie dostępne są w biurach oraz punktach obsługi Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego jak również na naszej stronie internetowej