Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

POŻYCZKA INWESTYCYJNA 1
OPŁATY I PROWIZJE

 

  Lp.   Rodzaj czynności usług   Stawka
  1   Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku   0,00 zł
  2   Prowizja za przyznanie pożyczk   0,00 zł
  3   Opłata za sporządzenie aneksu do umowy   0,00 zł
  4   Zawarcie z dłużnikiem porozumienia/ugody w sprawie spłaty zadłużenia   0,00 zł
  5   Opłata za wcześniejszą spłatę pożyczk   0,00 zł
  6   Wydanie opinii o Pożyczkobiorcy   0,00 zł
  7   Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne 
 Zgodnie z rzeczywistym kosztem