Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA INWESTYCYJNA 2POŻYCZKA INWESTYCYJNA DLA LUBUSKICH FIRM

w ramach realizacji projektu pn. "Wsparcie MŚP przez Fundusz Funduszy województwa lubuskiego"

 


W dniu 02.04.2020 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze zawarłaz Bankiem Gospodarstwa Krajowego Umowę Operacyjną nr 2/RPLB/14019/2020/X/DIF/251 dotyczącą wdrażania i zarządzania kolejnym Instrumentem Finansowym, z którego będą udzielane pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego. Na podstawie w/w umowy Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Menadżera Funduszu Funduszy, powierzył Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. kapitał w wysokości 20 mln PLN, który w całości przeznaczony zostanie na wypłatę pożyczek. Kapitał ten zostanie dodatkowo zwiększony o wkład własny Agencji w wysokości ok. 1,8 mln PLN. W ramach w/w środków lubuscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie Pożyczki Inwestycyjnej w kwocie do 2 mln PLN.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Inwestycje te przyczynią się także do utworzenia nowych miejsc pracy oraz wprowadzenia do oferty firm nowych produktów lub usług. Pożyczki będą udzielane na wyjątkowo korzystnych warunkach, a z preferencji w oprocentowaniu będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie wyczerpali limitu pomocy de minimis, w szczególności ci którzy zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy.

Udzielaniem pożyczek oraz ich dalszą obsługą zajmuje się, funkcjonujący w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Lubuski Fundusz Pożyczkowy, którego siedziba mieści się w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14.

Szczegółowe informacje odnośnie Instrumentu Finansowego pn. „Pożyczka Inwestycyjna 2” oraz warunków jej udzielania znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w odrębnej zakładce. Zostały tam również zamieszczone formularze dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o w/w pożyczkę.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich pożyczek udzielanych przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy można uzyskać w następujących Punktach Obsługi Klienta:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email:

Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16
email: l