Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA NA INNOWACJE
ZASADY UDZIELANIA

 

  Parametry pożyczki   Pożyczka na Innowacje
Minimalna wartość pożyczki brak
Maksymalna wartość pożyczki 
  2 00 000,00 PLN
 Wysokość wkładu własnego Pożyczkobiorcy min. 10%
Okres spłaty pożyczki
do 60 m-cy (5 lat)
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty  pożyczki) do 6 m-cy
  
Okres rozliczenia pożyczki do 180 dni
  
Oprocentowanie rynkowe

Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 1,44%
----------------------------------------------------------------

Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 4,44%
Opłata za rozpatrzenie wniosku
   Brak
Inne opłaty i prowizje

   Brak

 

 

  1. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od daty jej uruchomienia.
  2. Ocenie podlegają jedynie kompletne wnioski o udzielenie pożyczki.
  3. Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki wynosi do 30 dni od daty jego zarejestrowania.
  4. Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.