Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie

Na podstawie Umów nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 z dnia 24.07.2009 r. oraz RPLB.02.05.00-08-004/13-00 z dnia 30.08.2013 r. o dofinansowanie Projektów „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.5 „ Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał dokapitalizowanie w wysokości 16.250.000 PLN.


Projekty zakładają udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 400.000,00 PLN a maksymalny okres jej spłaty 84 miesiące. Warunki udzielania pożyczek w ramach tych projektów opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 2 oraz Regulaminie nr 4 Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013