Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie
opłaty i prowizje

1.    Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 28 kwietnia 2017 r. dla środków pozyskanych z Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, przedstawia się następująco:

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka
1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 0 zł
2 Prowizja za przyznanie pożyczki 0 zł
3 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy 0 zł
4 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia 0 zł
5 Wydanie promesy udzielenia pożyczki 300 zł (*)
6 Wydanie opinii o pożyczkobiorcy 0 zł
7 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne zgodnie z rzeczywistym kosztem

 


(*) Promesa ważna do 9 miesięcy.

Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wskazany przez Pożyczkodawcę.


2.    Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. dla środków pozyskanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (projekt 1), przedstawia się następująco:

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka
1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 0 zł
2 Prowizja za przyznanie pożyczki 0 zł                                                                       
3 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy 0 zł    
4 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia 0 zł  
5 Wydanie promesy udzielenia pożyczki 0 zł  
6 Wydanie opinii o pożyczkobiorcy 0 zł  
7 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne zgodnie z rzeczywistym kosztem

 

Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wskazany przez Pożyczkodawcę.

 

3.    Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. dla środków pozyskanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (projekt 2), przedstawia się następująco:

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka
1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 0 zł
2 Prowizja za przyznanie pożyczki 0 zł
3 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy 0 zł
4 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia 0 zł
5 Wydanie promesy udzielenia pożyczki 0 zł
6 Wydanie opinii o pożyczkobiorc 0 zł                                                                         
7 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne zgodnie z rzeczywistym kosztem

 

Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wskazany przez Pożyczkodawcę.