Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie
oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki składa się ze stopy  bazowej i marży.
Stopa  bazowa ustalana jest dla Polski przez Komisję Europejską i wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 1,84% w skali roku.
Marża ustalana jest w oparciu  o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych  (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku  wysokość marży ustalana jest w przedziale od 4 p.p. do 6,5 p.p.
Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku  wysokość marży ustalana jest w przedziale od 1,0 p.p. do 4 p.p.

Przykład:
Minimalne oprocentowanie dla firmy X prowadzącej działalność gospodarczą przez okres 4 miesięcy wyniesie 5,84%, z czego stopa bazowa 1,84% oraz marża 4 p.p..
Minimalne oprocentowanie dla firmy Y prowadzącej działalność gospodarczą przez okres 18  miesięcy wyniesie 2,84%, z czego stopa bazowa 1,84% oraz marża 1,0 p.p.

 

Decyzja o udzieleniu pożyczki i oprocentowanie pożyczki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanej przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy.

  • Pożyczki udzielane są na jasnych zasadach i dogodnych warunkach.

  • Odsetki liczone są  od malejącego salda.

Dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 12 miesięcy rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki RRSO wynosi 2,8337%, przy następujących założeniach:
- kwota pożyczki 200 000 złotych,
- okres spłaty 60 miesięcy,
- oprocentowanie 2,84% w skali roku,
- prowizja przed uruchomieniem pożyczki 0%,
- opłata za rozpatrzenie wniosku 0 złotych.
Całkowity koszt pożyczki to 14 428,39 złotych. Rata kapitałowa to 3 333 złotych. Najwyższe odsetki przy pierwszej racie 466,85 złotych, a najniższe przy ostatniej racie 8,09 złotych.
(obliczone dla wypłaty pożyczki w dniu 01 stycznia 2020 roku).