Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki dla firm - powiat nowosolski

Na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr B/2009/5 z dnia 24.12.2009 r. podpisanej z PARP, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał na powiększenie kapitału Funduszu kwotę 1.987.924,00 zł oraz 10.000,00 z ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Projekt ten zakłada udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących przedsięwzięcia na terenie powiatu nowosolskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 120.000,00 a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy.  Warunki udzielania pożyczek w ramach tego projektu opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 3 Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.