Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

pożyczki dla firm - powiat nowosolski

Na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr B/2009/5 z dnia 24.12.2009 r. podpisanej z PARP, Lubuski Funduszu Pożyczkowy otrzymał na powiększenie kapitału funduszu kwotę 1.987.924,00 zł oraz 10.000,00 PLN z ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

 

Projekt ten zakłada udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie Powiatu Nowosolskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 120.000,00 PLN a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy.  Warunki udzielania pożyczek w ramach tego projektu opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 3 Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.


Udzielane przez Fundusz pożyczki są częścią systemu wsparcia MŚP budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki w ramach realizacji polityki rządu wobec MŚP. Instrument wsparcia jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości 1.987.924 zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł.