Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki dla firm - powiat nowosolski
opłaty i prowizje

Tabela opłat od Pożyczkobiorców za obsługę administracyjną Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, obowiązująca od 1 lipca 2016 r. dla środków pozyskanych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, przedstawia się następująco:
 Lp


Rodzaj czynności/usługi Stawka
1 Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku 0 zł
2 Prowizja za przyznanie pożyczki 0 zł
3 Opłata za wprowadzenie aneksu do umowy 0 zł
4 Zawarcie z dłużnikiem porozumienia / ugody w sprawie spłaty zadłużenia 0 zł
5 Wydanie promesy udzielenia pożyczki 300 zł (*)
6 Wydanie opinii o pożyczkobiorcy 0 zł
7 Opłaty notarialne, sądowe, koszty zastępstwa procesowego, koszty egzekucyjne i inne zgodnie z rzeczywistym kosztem


(*) Promesa ważna do 9 miesięcy.


Opłaty i prowizje należy uiszczać na rachunek Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego wskazany przez Pożyczkodawcę.