Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

pożyczki dla firm - powiat nowosolski
oprocentowanie

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie trwania pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki składa się ze stopy  bazowej i marży.
Stopa  bazowa ustalana jest dla Polski przez Komisję Europejską i wg stanu na dzień 01.01.2019 r. wynosi 1,87% w skali roku.
Marża ustalana jest w oparciu  o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych  (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008 r. str. 6). Jej wysokość uzależniona jest od okresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej danego przedsiębiorstwa oraz od oferowanego poziomu zabezpieczenia.

Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie do 1 roku  wysokość marży ustalana jest w przedziale od 4 p.p. do 6,5 p.p.
Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w okresie powyżej 1 roku  wysokość marży ustalana jest w przedziale od 1,0 p.p. do 4 p.p.

Przykład:
Minimalne oprocentowanie dla firmy X prowadzącej działalność gospodarczą przez okres 4 miesięcy wyniesie 5,87%, z czego stopa bazowa 1,87% oraz marża 4 p.p..
Minimalne oprocentowanie dla firmy Y prowadzącej działalność gospodarczą przez okres 18  miesięcy wyniesie 2,87%, z czego stopa bazowa 1,87% oraz marża 1,0 p.p.

 

Decyzja o udzieleniu pożyczki i oprocentowanie pożyczki uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej dokonanej przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy.

 

  • Pożyczki udzielane są na jasnych zasadach i dogodnych warunkach.
  • Odsetki liczone są  od malejącego salda.

Dla podmiotów prowadzących działalność powyżej 12 miesięcy rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki RRSO wynosi 2,9081%, przy następujących założeniach:
- kwota pożyczki 120 000 złotych,
- okres spłaty 60 miesięcy,
- oprocentowanie 2,87% w skali roku,
- prowizja przed uruchomieniem pożyczki 0%,
- opłata za rozpatrzenie wniosku 0 złotych.
Całkowity koszt pożyczki to 8744,01 złotych. Rata kapitałowa to 2 000 złotych. Najwyższe odsetki przy pierwszej racie 283,07 złotych, najniższe przy ostatniej racie 4,88 złotych.
(obliczone dla pożyczki wypłaconej w dniu 01 stycznia 2019 roku).