Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki dla firm - powiat nowosolski
rodzaje pożyczek

  Pożyczki mogą być przeznaczone na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

  1.     obrotowe  na  zakup towarów, surowców i materiałów,

  2.     inwestycyjne na:

  •   zakup nieruchomości, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inne wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji,
  •   remont, budowę i przebudowę nieruchomości,
  •   zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
  •   zakup środków transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  •   zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
  •   inne nakłady związane z prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej.

 

  Uwaga!

 

  1.     Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.

  2.     Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.