Nowe pożyczki 1Nowe pożyczki 2

pożyczki powodziowe
zabezpieczenia

Zabezpieczeniem spłaty lub zwrotu otrzymanej pożyczki lub jej części jest weksel in blanco, który jest zwracany Przedsiębiorcy po dokonaniu przez niego spłaty pożyczki lub zwrotu wszelkich innych kwot należnych Funduszowi Pożyczkowemu.