Przejdź do głównej treści

Realizowane projekty

Działalność Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego została zapoczątkowana przez Województwo Lubuskie poprzez wniesienie kapitału w wysokości 3.700.000 PLN z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek. Lubuski Fundusz Pożyczkowy od 2005 r. efektywnie korzysta z możliwości finansowych jakie dają Programy Operacyjne UE. Dzięki wygranym konkursom Lubuski Funduszu Pożyczkowy został pięciokrotnie dokapitalizowany.

 

  • Po raz pierwszy w roku 2005

Na podstawie Umowy z dnia 26.08.2005 r. o dofinansowanie projektu nr WKP_1/1.2.1/2/2005/9/40/u o tytule „Dokapitalizowanie funduszu mikro-pożyczkowego” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, Priorytet 1 „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”, Działanie 1.2 „Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw”, Lubuski  Fundusz Pożyczkowy został dokapitalizowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w wysokości 5.000.000 PLN.
Projekt zakładał udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 120.000 PLN a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy. Powyższy projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie. Okres trwałości projektu upłynął 31.08.2010 r. Jednak w dalszym ciągu, nieprzerwanie, LFP realizuje działalność pożyczkową na warunkach określonych w Regulaminie nr 1, zakładka „Pożyczki dla firm – całe województwo lubuskie”.
Obecnie pożyczki w ramach projektu są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 200.000 PLN a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy.

 

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  •  Po raz drugi w roku 2009

Na podstawie Umowy nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 z dnia 24.07.2009 r. o dofinansowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał dokapitalizowanie w wysokości 11.750.000 PLN.

Projekt zakłada udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 400.000 PLN a maksymalny okres jej spłaty to 84 miesiące. Projekt jest obecnie realizowany i zgodnie z warunkami umowy Stratrgii Wyjścia z dnia 30.06.2016 r., termin jego zakończenia przypada na 30.06.2026 r. Warunki udzielania pożyczek w ramach tego projektu opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 2, zakładka „Pożyczki dla firm – całe województwo lubuskie”.

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego...

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  • Po raz trzeci w roku 2010

Na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia nr B/2009/5 z dnia 24.12.2009 r. podpisanej z PARP, Lubuski Funduszu Pożyczkowy otrzymał na powiększenie kapitału funduszu kwotę 1.987.924 PLN oraz 10.000 PLN ze Starostwa Powiatowego w Nowej Soli.

Projekt ten zakłada udzielanie pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie powiatu nowosolskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 120.000 PLN a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy. Projekt został zakończony 20.09.2012 roku. Jednak w dalszym ciągu, nieprzerwanie, LFP realizuje działalność pożyczkową na warunkach określonych pierwszą umową o dofinansowanie. Warunki udzielania pożyczek w ramach tego projektu opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 3, zakładka „Pożyczki dla firm – powiat nowosolski”.

 

 

Udzielane przez Fundusz pożyczki są współfinansowane ze środków budżetu państwa. Pomoc została udzielona przez PARP w wysokości 1.987.924 zł oraz przez Powiat Nowosolski za pośrednictwem Województwa Lubuskiego w kwocie 10.000 zł

 

 

 

 

 

  • Po raz czwarty w roku 2013

Na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-08-002/12-00 z dnia 31.07.2013 roku, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał kwotę 2.500.000 PLN na realizację projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt ten zakłada udzielanie pożyczek osobom, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i są zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego  w zakresie prowadzenia nowo założonej działalności gospodarczej. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które mieszkają na terenie województwa lubuskiego i nie prowadziły własnej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do Projektu a zamierzają ją rozpocząć i prowadzić na terenie województwa lubuskiego.
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 50.000 PLN, a maksymalny okres jej spłaty 60 miesięcy. Projekt obecnie realizowany jest i zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie termin jego zakończenia przypada na 31.12.2020 r. Warunki udziału w projekcie zostały opisane w zakładce „Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej” oraz w Regulaminie nr 5 Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.  • Po raz piąty w roku 2013

Na podstawie Umowy nr RPLB.02.05.00-08-004/13-00 z dnia 30.08.2013r. o dofinansowanie Projektu „Dokapitalizowanie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego II” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.5 „Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji otoczenia biznesu”, Lubuski Fundusz Pożyczkowy otrzymał dokapitalizowanie w wysokości 4.500.000 PLN.
Projekt zakłada udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego. Maksymalna kwota pożyczki ustalona została w wysokości 400.000 PLN a maksymalny okres jej spłaty 84 miesiące. Projekt jest obecnie realizowany i zgodnie z warunkami umowy Strategii Wyjścia z dnia 30.06.2016 r., termin jego zakończenia przypada na 30.06.2026 r. Warunki udzielania pożyczek w ramach tego projektu opisane są szczegółowo w Regulaminie nr 4, zakładka „Pożyczki dla firm – całe województwo lubuskie”.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego...

 

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkówEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu