Przejdź do głównej treści

Pożyczka inwestycyjna 1 - Zasady udzielania

 
  Parametry pożyczki   Pożyczka Inwestycyjna 1
Minimalna wartość pożyczki brak
Maksymalna wartość pożyczki   1 200 000,00 PLN
 Wysokość wkładu własnego Ostatecznego Odbiorcy  brak
Okres spłaty pożyczki do 120 m-cy (10 lat)
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty  pożyczki) do 12 m-cy
Okres rozliczenia pożyczki do 180 dni  
Oprocentowanie preferencyjne  (dla przedsiębiorstw mogących skorzystać z pomocy de minimis) 0,2% w skali roku - w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy
---------------------------------------------------------------------------
0,5% w skali roku  - dla pozostałych przedsiębiorstw
Oprocentowanie rynkowe (gdy przedsiębiorstwo nie spełnia warunków udzielenia pomocy de minimis) Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od  4,15%
-----------------------------------------------------------------------
Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 1,15%
Opłata za rozpatrzenie wniosku Brak
Inne opłaty i prowizje Brak

 

  1. Pożyczka Inwestycyjna 1 jest oprocentowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) lub na warunkach rynkowych, w zależności od tego, czy Ostateczny Odbiorca może skorzystać z pomocy de minimis.

  2. Oprocentowanie Pożyczki Inwestycyjnej 1 jest stałe w całym okresie jej spłaty.

  3. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z charakteru inwestycji oraz na wniosek Ostatecznego Odbiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.

  4. Ocenie podlegają jedynie kompletne wnioski o udzielenie pożyczki.

  5. Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki wynosi do 30 dni od daty jego zarejestrowania.

  6.  Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu