Przejdź do głównej treści

Pożyczka inwestycyjna 2 - Podstawowe informacje

PRZEZNACZENIE:

Ze środków Pożyczki Inwestycyjnej 2 finansowane będą przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności. Pożyczki będą przeznaczone w szczególności dla przedsiębiorstw będących w fazie Start-up¹, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy oraz wprowadzić produkty nowe dla Firmy, m.in. poprzez inwestycje związane z:

 • wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
 • wprowadzaniem nowych i ulepszonych usług,
 • zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
 • finansowaniem rozszerzenia i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej,
 • finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub na realizację nowych projektów.


WARUNKI:

 • wartość pożyczki: do 2 000 000,00 PLN,
 • okres finansowania: do 10 lat,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału: do 12 miesięcy,
 • oprocentowanie:
  • 0,5% w skali roku dla firm mogących skorzystać z pomocy de minimis,
  • 0,2% w skali roku w przypadku inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy lub nastąpi wzrost zatrudnienia (dotyczy firm, które mogą skorzystać z pomocy de minimis),
  • od 1,15% w przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis.
 • oprocentowanie pożyczki stałe w całym okresie jej spłaty,
 • wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany,
 • brak opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki,
 • dogodne formy zabezpieczeń.


¹Przedsiębiorstwo w fazie Start-up – przedsiębiorstwo działające na rynku (w momencie zawarcia umowy o udzielenie pożyczki) nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki.


OGRANICZENIA W FINANSOWANIU:

 • finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowania inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków na rzecz Pożyczkobiorcy,
 • finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane finansowanie,
 • środki pochodzące z Pożyczki Inwestycyjnej nie mogą nakładać się z finansowaniem z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej.


WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

Środki z Pożyczki Inwestycyjnej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone),
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji określonym w punkcie dotyczącym przeznaczenia pożyczki,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio 
 • objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta i importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, broniąi amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych.Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu