Przejdź do głównej treści

Pożyczka płynnościowa - Dla kogo

Pożyczka Płynnościowa jest skierowana do przedsiębiorstw, które poniosły negatywne konsekwencje gospodarcze, powstałe w wyniku pandemii COVID-19.
O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie posiadają siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej itp.)
 2. mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., tj.:
  • mikro to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
  • średnie to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
 3. Rozpoczęły działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku.
 4. Terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 5. Nie posiadają zaległych zobowiązań wobec innych podmiotów; ewentualne istniejące zobowiązania mogą wpływać na zdolność do spłaty pożyczki, co może wiązać się z odmową jej udzielenia.
 6. Na dzień 31.12.2019 roku nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
 7. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
 8. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzania Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu