Przejdź do głównej treści

Pożyczka płynnościowa - Podstawowe informacje

PRZEZNACZENIE:

Pożyczka Płynnościowa jest skierowana do przedsiębiorstw, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami gospodarczymi, powstałymi w wyniku pandemii COVID-19. Ze środków Pożyczki Płynnościowej finansowane będą wydatki bieżące i obrotowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i jednocześnie mających siedzibę na terenie województwa lubuskiego.

Środki z Pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące i obrotowe, w tym:
  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US);
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy, 
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zakup towarów, surowców, półproduktów, materiałów itp.
WARUNKI:

I. Maksymalna kwota pożyczki:

 1. Wartość Pożyczki nie może przekroczyć:
  1) dla mikroprzedsiębiorstw       – 100 tys. zł;
  2) dla małych przedsiębiorstw    – 200 tys. zł;
  3) dla średnich przedsiębiorstw  – 500 tys. zł;
 z zastrzeżeniem pkt 2.

 2.    Kwota Pożyczki, jaką może otrzymać jeden Pożyczkobiorca ze środków Projektu, nie może przekraczać:

  1) 50% łącznych kosztów Pożyczkobiorcy w 2019 r.;
 albo
  2)    kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na środki obrotowe od dnia udzielenia pożyczki przez okres najbliższych 6 miesięcy, oszacowanemu na podstawie zestawienia prognozowanych wydatków bieżących, obejmujących okres najbliższych 6 miesięcy. Wydatki te w ocenie Pożyczkodawcy muszą być uzasadnione i związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa,
 przy czym ostateczna decyzja o wysokości udzielonej Pożyczki należy do Pożyczkodawcy.
 
II.    Okres finansowania: do 4 lat
III.   Oprocentowanie:
  • od 5,88 % dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy,
  • od 8,88 % dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy,
IV.   Brak wymaganego wkładu własnego,
V.    Brak opłat i prowizji za udzielenie oraz obsługę pożyczki.
VI.   Możliwość karencji w spłacie kapitału: do 6 miesięcy.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu