Przejdź do głównej treści

Pożyczka płynnościowa - Wykluczenia i ograniczenia

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA:

Z finansowania wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy:

 • Na dzień 31.12.2019 roku znajdowali się w trudnej sytuacji w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z dnia 31 lipca 2014 r., s. 1-28).
 • Rozpoczęli działalność gospodarczą po dniu 1 marca 2020 roku.
 • Nie wywiązali się z zobowiązań umownych wynikających z wcześniej otrzymanej pożyczki.

Środki z Pożyczki Płynnościowej nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej; 
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień zarejestrowania wniosku o pożyczkę zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie, spłata rat lub wniesienie wkładu własnego dotyczących jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub zobowiązań leasingowych;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie zakupu towarów lub usług od dostawców powiązanych z Pożyczkobiorcą, Pośrednikiem Finansowym, osobami upoważnionymi do reprezentacji tych podmiotów lub osobami mającymi wpływ na decyzję o udzieleniu Jednostkowej Pożyczki, 
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego; 
 • finansowanie działalności w  zakresie wytwarzania, przetwórstwa  lub wprowadzania  do obrotu  przez producenta lub importera tytoniu
  i wyrobów tytoniowych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych; 
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych; 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych; 
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE; 
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu