Przejdź do głównej treści

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie - Rodzaje pożyczek

Uwaga!

1.     Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.
2.     Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:


I.    Obrotowe  na  zakup towarów, surowców i materiałów,

 WARUNKI:

 •     maksymalna  kwota pożyczki 120 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 4,15%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 1,15%.


II.    Inwestycyjne na:

 •       remont, budowę i przebudowę nieruchomości,
 •       zakup nieruchomości, w tym koszt wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz inne wydatki
        związane z przygotowaniem i realizacją  inwestycji,
 •       zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 •       zakup środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych,
 •       inne nakłady związane z prowadzeniem przedsięwzięcia w ramach działalności gospodarczej.

WARUNKI (dla pożyczek udzielanych ze środków LRPO):

 •     maksymalna  kwota pożyczki 400 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 7 lat,
 •     do 100% finansowania,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 4,15%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 1,15%.

WARUNKI (dla pożyczek udzielanych ze środków własnych LFP):

 •     maksymalna  kwota pożyczki 200 000,00 zł,
 •     okres finansowania maksymalnie 5 lat,
 •     wymagane 10% wkładu własnego,
 •     brak opłat za rozpatrzenie wniosku, brak prowizji,
 •     dogodne formy zabezpieczeń,
 •     możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 •     oprocentowanie dla firm działających do 12 miesięcy  – od 4,15%, dla firm działających powyżej 12 miesięcy – od 1,15%

 

 

III.   Pożyczka na „5”

Przeznaczona na zakup środków obrotowych oraz inwestycyjnych.
Pożyczka na „5” udzielana jest na finansowanie zakupu środków obrotowych, tj. towarów, materiałów, surowców do produkcji oraz środków inwestycyjnych, tj. maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych itp. Z pożyczki mogą korzystać przedsiębiorcy działający powyżej 12 miesięcy. Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane bieżące wydatki przedsiębiorcy, m.in. opłaty bieżące, usługi księgowe, wynagrodzenia pracownicze oraz wydatki konsumpcyjne.

Ścieżka i warunki uzyskania pożyczki na „5”:
1.    Złożenie wniosku o pożyczkę wraz z wymaganymi dokumentami.
2.    Ocena wniosku pożyczkowego przy zastosowaniu uproszczonej procedury, opartej na ocenie zerojedynkowej - spełnienie
       łącznie 8 kryteriów,
3.    Wydanie decyzji.
4.    Podpisanie umowy pożyczki.
5.    Zabezpieczenie pożyczki.
6.    Wypłata pożyczki.
7.    Rozliczenie wydatków sfinansowanych z pożyczki.
8.    Spłata pożyczki– zgodnie z określonym harmonogramem spłat.

 

WARUNKI:

 • maksymalna  kwota pożyczki 50 000,00 zł,
 • okres finansowania maksymalnie 3 lata,
 • przeznaczona na zakup środków obrotowych, tj. towarów, materiałów, surowców do produkcji oraz środków inwestycyjnych, tj. maszyn, urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych itp.,
 • do 90% finansowania przedsięwzięcia,
 • brak konieczności przygotowania analizy finansowej z prognozami na lata kredytowania,
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku,
 • dogodne formy zabezpieczeń np. weksel poręczony przez jednego poręczyciela,
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy (ustalana indywidualnie),
 • oprocentowanie ustalane w oparciu o stopę bazową i marżę - obecnie 5% (stopa bazowa 0,15%, marża 4,85%),
 • do rozliczenia pożyczki przyjmuje się  100% inwestycji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby ubiegać się o Pożyczkę na „5” nalezy przedłożyć w LFP:

 • Wniosek o pożyczkę wraz załącznikami (zgodnie z obowiązującym w LFP wzorem, do pobrania w dziale „Dokumenty do pobrania”),
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US,
 • Dokumenty finansowe potwierdzające wyniki finansowe za rok ubiegły oraz okres bieżący przed złożeniem wniosku o pożyczkę (np. rozliczenie podatkowe za rok ubiegły, kserokopia książki przychodów i rozchodów),
 • Dokument potwierdzający posiadanie rachunku bieżącego przedsiębiorcy.

 

 

Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu