Przejdź do głównej treści

Pożyczki dla firm - całe województwo lubuskie - Wymagane dokumenty

1.     Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 •       Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy,
 •       Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu),
 •       Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy (jeżeli dotyczy),
 •       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych,
 •       Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań,
 •       Rozliczenie podatkowe za ostatni rok (PIT),
 •       Podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący,
 •       Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący,
 •       Opinie banków prowadzących rachunki wnioskodawcy, w zakresie wywiązywania się z zobowiązań oraz
        stanu zadłużenia,
 •       Zakres upoważnienia konsumenta,
 •       Zestawienie faktur  i/lub zaliczek dotyczacych nakładów poniesianych w związku z rozpoczętym przedsiewzięciem (jeżeli
        dotyczy),
 •       Inne (zwiazane z planowanycm przedsięwzięciem) niezbędne do prawidłowej oceny wniosku (np. zezwolenia, koncesje,
        umowa najmu, dzierżawy itp.).

    Ponadto dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:

 •      Oświadczenia majątkowe poręczyciela (jeżeli dotyczy),
 •      Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli,   
 •      Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (lub informacja z Portalu Podsystemu Dostepu do Centralnej Bazy Danych
       Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wydruk elektroniczny),
 •      Wycena przedmiotu zabezpieczenia (na żądanie/opcjonalnie),
 •      Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia.

    2.      Spółki cywilne

 •       Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i umowa spółki,
 •       Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy (wspólników),
 •       Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu),
 •       Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy (jeżeli dotyczy),
 •       Rozliczenie podatkowe za ostatni rok (PIT),
 •       Podsumowanie książki przychodów i rozchodów za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący,
 •       Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji za ostatni rok obrachunkowy i za okres bieżący,
 •       Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się wspólników z zobowiązań podatkowych,
 •       Zaświadczenia z ZUS o braku zaległości wspólników w regulowaniu zobowiązań,
 •       Opinie banków prowadzących rachunki wnioskodawcy / wnioskodawców, w zakresie wywiązywania się z zobowiązań
        oraz stanu zadłużenia,
 •       Zakres upoważnienia konsumenta,
 •       Zestawienie faktur  i/lub zaliczek dotyczacych nakładów poniesianych w związku z rozpoczętym przedsiewzięciem (jeżeli
        dotyczy),
 •       Inne (zwiazane z planowanycm przedsięwzięciem) niezbędne do prawidłowej oceny wniosku (np. zezwolenia, koncesje,
        umowa najmu, dzierżawy itp.).

 

   Ponadto dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:

 •      Oświadczenia majątkowe poręczyciela (jeżeli dotyczy),
 •      Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli,   
 •      Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (lub informacja z Portalu Podsystemu Dostepu do Centralnej Bazy Danych
       Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wydruk elektroniczny),
 •      Wycena przedmiotu zabezpieczenia (na żądanie/opcjonalnie),
 •      Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia.

   3.      Spółki prawa handlowego

 •       Aktualny wyciąg z KRS i umowa spółki,
 •       Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych,
 •       Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w regulowaniu zobowiązań,
 •       Rozliczenie podatkowe za ostatni rok (CIT),
 •       Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za 2 lata wstecz,
 •       Ewidencja środków trwałych wraz z tabelą amortyzacji,
 •       Informacja nt. sytuacji finansowej prowadzonej działalności gospodarczej - dotyczy pełnej księgowości,
 •       Opinie banków prowadzących rachunki wnioskodawcy, w zakresie wywiązywania się z zobowiązań oraz stanu
        zadłużenia,
 •       Zestawienie faktur  i/lub zaliczek dotyczacych nakładów poniesianych w związku z rozpoczętym przedsiewzięciem (jeżeli
        dotyczy),
 •       Inne (zwiazane z planowanycm przedsięwzięciem) niezbędne do prawidłowej oceny wniosku (np. zezwolenia, koncesje,
        umowa najmu, dzierżawy itp.).

   Ponadto dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:

 •      Oświadczenia majątkowe poręczyciela (jeżeli dotyczy),
 •      Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli,   
 •      Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (lub informacja z Portalu Podsystemu Dostepu do Centralnej Bazy Danych
       Ksiąg Wieczystych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości - wydruk elektroniczny),
 •      Wycena przedmiotu zabezpieczenia (na żądanie/opcjonalnie),
 •      Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu