Lubuski Fundusz PożyczkowyLubuski Fundusz Pożyczkowy

Lubuski Fundusz Pożyczkowy

 

Witamy na stronie
Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego


Lubuski Fundusz Pożyczkowy działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, udziela pożyczek obrotowych do 120 tys. zł i inwestycyjnych do 400 tys. zł. Dla podmiotów działających do 1 roku maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł. Fundusz wspiera sektor mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw inwestujących w całym województwie lubuskim. Pożyczki nie są dedykowane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom ekonomii społecznej.

Pierwszą pożyczkę udzielono w 2005 roku. Obracamy kapitałem ponad 30 mln zł. Do dnia 24.02.2016 r. wypłaciliśmy 536 pożyczek na kwotę  ponad 46 mln zł.

Na naszych stronach znajdą Państwo informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej finansowania swoich inwestycji.

UWAGA:
Uprzejmie informujemy, że zbliża się zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z podpisanymi umowami z LRPO w sprawie kwalifikowalności wydatków jest to okres 30.06.2016 r. W związku z tym, pożyczki z projektów w ramach Umów nr RPLB.02.05.00-08-002/09-00 i UDA-POKL.06.02.00-08-002/12-00 będą wypłacane do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 30.06.2016 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.

Aktualne oprocentowanie

  • Dla firm:
  • od 5,83 % działających do 1 roku
  • od 2,83 % działających powyżej 1 roku