Nowe pożyczki 2Nowe pożyczki 1

POŻYCZKA NA INNOWACJE

Lubuski Fundusz Pożyczkowy, działający w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., oferuje w ramach proinnowacyjnej usługi finansowej „Pożyczkę na innowacje”.

Ze środków przeznaczonych na wypłatę pożyczek finansowane będą innowacyjne przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubuskiego, mające na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw oraz  podniesienie ich konkurencyjności.

Udzielaniem pożyczek oraz ich dalszą obsługą zajmuje się Lubuski Fundusz Pożyczkowy, którego siedziba mieści się w Zielonej Górze przy ul. Chopina 14.

Szczegółowe informacje odnośnie „Pożyczki na innowacje” oraz warunków jej udzielania znajdują się na stronie internetowej Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego, w odrębnej zakładce. Zostały tam również zamieszczone formularze dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o w/w pożyczkę.

Dodatkowe informacje na temat wszystkich pożyczek udzielanych przez Lubuski Fundusz Pożyczkowy można uzyskać w następujących Punktach Obsługi Klienta:

Lubuski Fundusz Pożyczkowy
Zielona Góra, ul. Chopina 14
tel. 68 329 78 27; 68 329 78 28
email:

Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp.
Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 95 739 03 16
email: r.szwajkowska@region.zgora.pl

Proinnowacyjna usługa finansowa realizowana jest w ramach Umowy nr RPLB.01.02.00-08-0013/16 o dofinansowanie Projektu pn. „Profesjonalizacja usług świadczonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. dla lubuskich MMŚP”, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  w ramach Działania 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”.