Przejdź do głównej treści
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Pożyczki dla firm z powiatu nowosolskiego - Zasady udzielania

  Parametry pożyczki   Pożyczka Inwestycyjna Pożyczka Obrotowa
Minimalna wartość pożyczki brak brak
Maksymalna wartość pożyczki   120 000,00 PLN 120 000,00 PLN
Wymagany wkład własny Pożyczkobiorcy  min. 10% min. 10%
Okres spłaty pożyczki do 60 m-cy (5 lat) do 36 m-cy (3 lata)
Karencja w spłacie kapitału (nie wydłuża okresu spłaty pożyczki) do 6 m-cy do 6 m-cy
Okres rozliczenia pożyczki do 180 dni do 180 dni
Oprocentowanie rynkowe Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 6,68 % w skali roku
-------------------------------------
Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 9,68 % w skali roku

Dla przedsiębiorstw działających powyżej 12 miesięcy: od 6,68 % w skali roku
----------------------------------
Dla przedsiębiorstw działających do 12 miesięcy: od 9,68 % w skali roku

Opłata za rozpatrzenie wniosku Brak Brak
Inne opłaty i prowizje Brak Brak

 

 1. Maksymalna kwota pożyczki na każdy projekt może wynosić do 120 000,00 zł.
 2. Maksymalna kwota wszystkich pożyczek udzielonych jednemu Przedsiębiorcy i podmiotom powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości nie może przekroczyć 10% kapitału Funduszu Pożyczkowego dla powiatu nowosolskiego.
 3. Pożyczki dla firm z powiatu nowosolskiego są oprocentowane na warunkach rynkowych.
 4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie jej spłaty.
 5. Oprocentowanie pożyczek jest równe stopie referencyjnej, tj. stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską dla Polski plus marża.
 6. Spłata pożyczki następuje w ratach malejących.
 7. Od kwoty przeterminowanej są naliczane odsetki w wysokości 1,5 krotności odsetek ustawowych od należności złotowych.
 8. Wydatkowanie środków z otrzymanej pożyczki musi zostać rozliczone i udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może ulec wydłużeniu maksymalnie o 90 dni.
 9. Przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia wykorzystanych środków pożyczki oraz wkładu własnego zgodnie z celem i terminem określonym w Umowie Pożyczki.
 10. Ocenie podlegają jedynie kompletne wnioski o udzielenie pożyczki.
 11. Termin rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki wynosi do 30 dni od daty jego zarejestrowania.
 12.  Decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej udzielenia podejmuje Rada Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu