Przejdź do głównej treści
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Pożyczki inwestycyjne dla firm, w tym na zakup nieruchomości - Dla kogo

O udzielenie pożyczki mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i realizują przedsięwzięcia na terenie województwa lubuskiego, spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. Prowadzą określoną przepisami prawa działalność gospodarczą i spełniają warunki jej wykonywania (wpis do właściwego rejestru, koncesje, zezwolenie  na wykonywanie działalności gospodarczej itp.) przez okres min. 1 miesiąca.
 2. mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., tj:
  • mikro to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR,
  • małe to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR
  • średnie to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników,  a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.
 3. Terminowo regulują płatności podatkowe wobec Skarbu Państwa oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Nie posiadają zaległych zobowiązań wobec innych podmiotów; ewentualne istniejące zobowiązania mogą wpływać na zdolność do spłaty pożyczki, co może wiązać się z odmową jej udzielenia.
 5. Nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.
 6. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej  uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.
 7. Nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzania Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu