Przejdź do głównej treści
Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

Pożyczki inwestycyjne dla firm, w tym na zakup nieruchomości - Zabezpieczenia

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić w szczególności:

  • weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową;

  • poręczenie wekslowe przez osoby trzecie;

  • hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości;

  • zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej, ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

  • przewłaszczenie środków trwałych zakupionych przez Pożyczkobiorcę z pożyczki lub innych środków trwałych będących własnością Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej - wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

  • blokada środków na rachunku bankowym / lokacie terminowej;

  • oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 pkt. 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

  • inne zaakceptowane przez Pożyczkodawcę zabezpieczenie majątkowe.

Zabezpieczenia mogą być stosowane łącznie, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca ma prawo do ustalania wymaganych przez niego prawnych zabezpieczeń, adekwatnych do ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki, przy czym jedną z obligatoryjnych form zabezpieczenia jest weksel in blanco z klauzulą „bez protestu”.

Minimalna wysokość zabezpieczenia wynosi co najmniej 100% wartości pożyczki, powiększonej o kwotę należnych odsetek.

Unia Europejska

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji w dziale Polityka prywatności.

Zamknij
Komunikat
Zamknij
Facebook
Lubuski Fundusz Pożyczkowy nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge lub innych.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu